• Post 1
  • Post 3

Pages

  • twitter
  • facebook
  • rss

Air Musoffa

Share |
Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, kepercayaan khurafat dan penipuan.sumber: Keputusan Fatwa Muzakarah Jaw. Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam

0 comments:

Post a Comment